Gallery
Events
Publications
Annadhana
Medical
Landmark Thyagarajnagar Mandir
Landmark Vasanthapura Mandir
Enquiry
 

Sri Sai Spiritual Centre
I Block, Thyagarajanagar,
Bangalore - 560028
India
Phone: +91-80-26766922
Email : ssscsaipadananda@yahoo.com

Sri Sai Spiritual Centre (Branch)
Vasanthapura,
Bangalore - 560061
India
Phone: +91-80-26663628
Email : ssscsaipadananda@yahoo.com

Sri Narasimha Swamiji.
 
13.05.2013
Akshaya Tritiya 34th anniversary and insatllaton of Sai Baba's idol at Thyagarajanagar
------------------------
20.05.2013
Padmavathi Srinivasa Kalyana at Thyagarajanagar
------------------------
25.05.2013
Sri Sathyanarayana Pooja
------------------------
29.05.2013
Padmavathi Srinivasa Kalyana at Vasanthapura
------------------------
         Sai Spiritual Centre 2010                                                                                                                                                       Developed & Maintained By : Vegasdb Infotech